ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือนกันยายน 2562กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือนกันยายน 2562
20 ก.ย. 2562

... พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณสวนอนุรักษ์พันธุ [ ... ]

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ให้สามารถพึ่งตนเองได้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ให้สามารถพึ่งตนเองได้
20 ก.ย. 2562

... เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ขึ [ ... ]

การประชุมสันนิบาตและพิธีบันทึกความตกลง (MOA)การประชุมสันนิบาตและพิธีบันทึกความตกลง (MOA)
17 ก.ย. 2562

   เช้าวันนี้ (16 ก.ย. 2562) ห้องประชุมโรงแรมเวียงศิริรีสอร์ท ลำพูน ตำบลป่าสัก อ.เมืองลำพูน เ [ ... ]

จิตอาสาอำเภอบ้านธิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอบ้านธิ ร่วมกิจกรรม"เราทำดีด้วยหัวใจ"ประจำเดือนกันยายน
16 ก.ย. 2562

... นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้นำพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วม
กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information