ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ

โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม