ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมบ้านสามไต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.14013 ถนนสายบ้านธิ-ป่าแดง ตำบลบ้านธิ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจำหงษ์-ปากกอง ตำบลบ้านธิ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคันคลอง ม.13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคันคลอง หมู่ที่ 13 บ้านป่าเหียง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านบัวบก หมู่ที่ 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ หมู่ที่ 19
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านป่าตาลฮ่องแฮ หมู่ที่ 19