ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนาน 1 ตัน
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 คัน
ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจั้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาก่อสร้างประปาหม฿่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 19 บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ (โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ)บ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาก่อสร้างประปาหม฿่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านธิหลวงถึง ม.6 บ้านป่าสัก(สำนักใหญ่) ตำบลบ้านธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ( 3 ชั้น 12 ห้องเรียน)