ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

สมาชิกสภา

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม