ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม